Beoordeling rioolinspecties

Voor het beoordelen van rioolinspecties heeft JM-engineering de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen of te ontzorgen.

Beoordelen opleverinspecties (nieuw werk):

Voor het beoordelen van opleverinspecties is een overzichtslijst ontwikkeld die samen met de bijbehorende leeswijzer een duidelijk overzicht geeft van de gebreken en de mogelijke herstelmaatregelen. De beoordeling wordt gemaakt op basis van de laatste normering, de eisen uit de RAW-systematiek en op basis van de lokale grondslag.

Beoordelen reguliere inspecties:

Uitgangspunt van het beoordelen van de reguliere inspecties is een honderd procent controle van de beelden in combinatie met een analyse van de hellinghoek en de controle van de opmerkingen op de inspectietekening. Het beoordelen van reguliere inspecties kan op verschillende manieren.

Een overzicht wordt gemaakt van mogelijke herstelmaatregelen:
Er wordt een lijst per straat opgebouwd waar de belangrijkste kenmerken en reparaties op genoemd worden. Deze beoordeling wordt voornamelijk rechtstreeks voor een beheerder gemaakt.

Een maatregelenplan:
Er wordt een overzichtslijst gegenereerd via Kikker of SCS waarbij de herstelmaatregelen op tekening geplot worden. Deze beoordeling wordt voornamelijk in combinatie met een bestek of PvE gemaakt.

Bulten in PVC Buis.

Rat in inlaat

Vervuiling in een grote diameter

Fout aangesloten knevelinlaat

Paalpunt door het riool geslagen

Verstopte kolkafvoer

Schuim in de buis

Controle van aangebrachte liners

Voor het beoordelen van de proefstukken en de bijbehorende opleverinspecties heeft JM-engineering de kennis en meer dan 20 jaar ervaring om u te ondersteunen of te ontzorgen.

De proefstukken worden door of voor JM-engineering naar het geaccrediteerde laboratorium  www.siebert-testing.com verstuurd. De resultaten worden via een korte en duidelijke rapportage aangeboden.

www.siebert-testing.com
Glasvezelliner in het riool

Relining

Voor het opstellen van een bestek of een PvE voor het repareren of renoveren van leidingen heeft JM-engineering de kennis en meer dan 20 jaar ervaring om u te ondersteunen of te ontzorgen.

Een bestek of een PvE wordt op basis van de ervaring vanuit 15 jaar uitvoering opgesteld. De leidingen worden van binnen uit beoordeeld en van buitenaf worden de inspectieputten en de lengtes gecontroleerd om een zo volledig beeld en mogelijke fouten uit het beheerpakket zo veel mogelijk te herstellen voordat het PvE of het bestek op de markt wordt gezet. Bijwerk wordt zodanig omschreven dat er geen discussie kan zijn over de nut en noodzaak van het bijwerk.

De proefstukken worden door of voor JM-engineering naar het geaccrediteerde laboratorium  www.siebert-testing.com verstuurd. De resultaten worden via een korte en duidelijke rapportage aangeboden.

Schilderij ‘Sewervision’ (www.marleenmodderkolk.nl)

Rioolbeheer

JM-engineering heeft de beheerkennis en meer dan 7 jaar beheerervaring om u te ondersteunen of te ontzorgen.

JM-engineering is inzetbaar als adviseur stedelijk water, rioolbeheerder, databeheerder (op meerdere pakketten, o.a. Kikker-BrutIS/Geovisia/Gisib), adviseur klimaatadaptatie. De kennis en ervaring ligt grotendeels op het gebied van vrijverval riolering. Kennis van drukriolering en gemalen wordt momenteel opgebouwd met het volgen van cursussen en opleidingen.

Controle van in beheer te nemen areaal

JM-engineering kan u ontzorgen in het overnemen van het areaal door in het veld een duidelijke opname uit te voeren inclusief een overzicht van de te aan te passen locaties inclusief de controle van de aannemer/ontwikkelaar of interne organisatie.

Putrand met gebrek-1

Kolk met gebrek

Putrand met gebrek-2

Verstuur grote bestanden (tot 200GB) naar JM-engineering.nl met onderstaande link:

Contact

JM-ENGINEERING

Adres:

Haringweg 1
2975LB Ottoland
0031-622520013

Contactpersoon:

Ing. Jan Meerkerk
info@jm-engineering.nl
KvK: 69850305

Versturen bestanden:

jm-engineering.wetransfer.com